Hjem

Meld deg inn i dag og bli en av oss i   Hurum Rideklubb

Hei alle sammen,

Snart tid for ÅRSMØTE ;


Innkalling til årsmøte i Hurum Rideklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Hurum Rideklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den

22. april kl. 18.00.

Møtet vil holdes digitalt, og link til

nettmøte vil sendes ut på mail før møtestart.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.april til

hurumrideklubb@hotmail.com.

Mal som skal brukes til å melde inn saker finner du under aktuelt.


Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene

senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.hurum-rideklubb.no .


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst énmåned, og ha betalt kontingenten.


Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer

informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretVår sponsor av sand

www.storsandsandtak.no

Vår sponsor av sand    www.stangegruppen.no

Norges RytterforbundBuskerud Rytterkrets

Spørsmål vedrørende stevnene våre sendes til Kristin D. Bjerke

E-Post: kdbjerke@online.no